Total leverandør av tankbiler

for alle transportformål

Velkommen til Fjeldhus Engineering AS

VI ER LEVERANDØR AV 

  • Tankvogner for transport av petroleum og gassprodukter
  • Stasjonære og mobile anlegg for gassleveranse til skip og industri, samt containere for transport av gass
  • Flytankvogner
  • Havaribrannvogner og Industribrannvogner
  • Trailere for maskintransport
  • Kommunale kjøretøyer
Våre produkter

Våre produkter