Propangass

Vi har mange varianter å velge mellom innenfor transport av propan. I Norge har man benyttet tanker med testtrykk 23 bar, men grunnet nye regler vil disse tankene etterhvert bli faset ut, og alle nye tanker vil ha et designtrykk på 27 bar, eller 25 bar om det benyttes sk. «soltak». Enhetene vil derfor gå opp i vekt, men vi benytter nå Duplex stål, slik at nyttelasten vil bli den samme på gamle og nye tanker.

Vi ser i større grad at fokus nå rettes mot gassmarkedet, og det blir stadig flere installasjoner som benytter denne form for energikilde istf. olje. Tdligere var transportbehovet rettet mot storforbrukere, men vi ser nå en trend mot etterspørsel av mindre tankvogner som skal fylle opp varmemarkedet innenfor boligsektoren. Her har vi et spennende konsept, basert på et løstank system, der nyttelasten er tilnærmet den samme som for fastmonterte tankenheter på chassiet.