Olje & bensintankvogner

Fjeldhus leverer tankbiler av alle typer og kapasiteter som dekker ditt transportbehov innenfor Olje og bensin.

Når det gjelder semitrailere og vogntog fokuseres det mer og mer på pris og vekt, og vi kan nå levere semitrailere med vekter helt ned mot 5,4 tonn og en tankkapasitet på 47m3. Det benyttes da et sk. ”Eurolight” profil, som er helt sirkulært, og samtidig gir sterkere tanker. For kombinasjonen bil og henger er vårt fokus også rettet sterkt mot stabile enheter, der akselplasseringer, draglengder og draghøyder er viktige parametre.

På varmemarkedet er vi en av markedslederne på det norske marked, og vi leverer pedlertanbiler i alle varianter, der vårt nyutviklede system med kun ett anlegg som håndterer flere produkter er et interessant alternativ, ikke minst for å spare vekt og få mer nyttelast. En innsparing på 500-600 kg kan fort bli en realitet nå man velger korrekt utstyr.

Vi har også innlemmet transport av asfalt under denne gruppen, der vi leverer semitrailere med kapasitet 35m3 som standard for norske krav med max. nyttelast på 33 tonn.