Naturgass

Norge har store Naturgassresurser, og det er derfor naturlig at det satses på denne form for energi i fremtiden. For Fjeldhus er dette et stort satsningsområde, og vi leverer i første rekke tankvogner for transport av naturgass. Tankene leveres normalt med super isolasjon, men også med perlitt, der vi kan levere løsninger som er like lette og med samme volum som enhetene med superisolasjon. Dette medfører selvsagt en rimeligere løsning enn ved bruk av superisolasjon.

Vi kan levere komplette gassanlegg og lagertanker til slike anlegg i forskjellige størrelser. Vi leverer også flyttbare containeranlegg som er utstyrt med lagertank, fordamper og kontrollrom. Containerne er tilpasset 40 fot containere, men kan også leveres som 45 fot containere om ønskelig. Vi leverer også containertanker for transport av forskjellige gasser, der pumpe og fordamper monteres på et containerchassis om dette er ønskelig, mens tanken er tilpasset enten en 40 eller 45 fots Containerramme.